Η μεταφορική έννοια του Αγίου φωτός



Η πραγματική σημασία της παράδοσης του Αγίου φωτός και όπως θα έπρεπε να διδάσκεται και να προβάλεται ώστε να αποφευχθεί η παρεξήγηση στη σύγχρονη εποχή.

-Το άρθρο βρίσκεται υπό ανάπτυξη-